Súd Ie route

Súd Ie route

Met het uitvoeringsprogramma Súd Ie en Wetterfront Dokkum wordt watersportstad Dokkum versterkt en de Súd Ie bevaarbaar gemaakt voor middelgrote motorboten. In de zomer van 2013 hebben het Waddenfonds, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en andere partijen in totaal €19,1 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste fase van het programma mogelijk te maken. Inmiddels is een deel van de projecten uitgevoerd en is de rest in voorbereiding.

Wetterfront Dokkum

Binnen Wetterfront zijn veel projecten afgerond in de afgelopen tijd. Wetterfront is er samen met Het Friese Merenproject op gericht om meer waterrecreanten te trekken door het bieden van goede voorzieningen. Dokkum zet samen met ondernemers in op extra sfeer aan de waterkant, hiervan profiteren ook andere bezoekers en inwoners.

Wat is er allemaal al gebeurd? De stadsgrachten zijn gebaggerd en de oeverbeschoeiing is vernieuwd. Er is een gloednieuw sanitair gebouw gekomen in het centrum van Dokkum en de stroom- en watervoorzieningen zijn uitgebreid en vernieuwd. Ook is er een toeristische kaart gemaakt die (water)recreanten gratis krijgen aangeboden. Daarnaast is parkeerterrein De Helling opgewaardeerd en is er een prachtige boulevard gecreëerd met een steiger waar ook grote boten kunnen aanleggen. Zie onderstaande kaart voor deelprojecten.

Súd Ie

In de eerste fase wordt ook het water van de Súd Ie op diepte gebracht. Het bevaarbaar maken van de Súd Ie gaat gepaard met de aanleg van vispassages en het ecologisch verrijken van de oevers samen met Wetterskip Fryslân. Zo ontstaat er een unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmeer. De opwaardering is daarmee een plus voor mens en dier. In een volgende fase wordt de Súd Ie geschikt gemaakt voor motorboten door het ophogen van bruggen. In 2015 is een start gemaakt met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, in 2016 volgen de overige duurzame oevers. Zie bijgaande kaart voor deelprojecten.

Vervolg

In fase 2 worden alle bruggen opgehoogd en komen plannen voor fietspaden en opvaarten aan de orde. Voor deze fase is in het najaar van 2015 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij het Waddenfonds. In het voorjaar van 2016 kwam het goede nieuws dat ook deze subsidie is verleend. De voorbereiding van de uitvoering start in het najaar, het is de bedoeling dat de bruggen voor eind 2018 zijn aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »